Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Bygga, bo och miljö

Avgifter och taxor inom området bygga, bo och miljö.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för bygglov, hyggesbränning, kärl- och slamtömning, miljöbalken, planverksamhet, sotning och vatten och avlopp. 

Taxa för Myndighetsnämnden 2021

 

Bygglov

Taxa enligt plan- och bygglagen (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 108, 2020-10-19)

Hyggesbränning
Kostnaden är 1200 kronor exklusive moms per anmälan. 
För anmälan som inte är komplett och fordrar merarbete debiteras timersättning. 

Kärl- och slamtömning

Taxa för avfall

Miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 108, 2020-10-19

Planbesked, planhandläggning och planupprättande

Taxa för planverksamhet (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 108, 2020-10-19)

Sotning
Taxa för sotning

Vatten och avlopp

Taxa för vatten- och avlopp

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 6 maj 2021