Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 12 oktober 2021

Anslaget publiceras: 13 oktober 2021

Anslaget avpubliceras: 11 november 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 13 oktober 2021