Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 6 oktober 2021

Anslaget publiceras: 8 oktober 2021

Anslaget avpubliceras: 30 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 8 oktober 2021