Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Överförmyndarnämnden i södra Lappland

Sammanträdesdatum: 13 januari 2022

Anslaget publiceras: 13 januari 2022

Anslaget avpubliceras: 3 februari 2022

Förvaring av priotokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 13 januari 2022