Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 13 december 2021

Anslaget publiceras: 15 december 2021

Anslaget avpubliceras: 6 januari 2022

Förvaringsplats för protokollet: Kommunaksliet, stadshuset

Uppdaterad den 16 december 2021