Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats- Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 23 november 2021

Anslaget publiceras: 24 november 2021

Anslaget avpubliceras: 16 december 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 25 november 2021