Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 28 september 2021

Anslaget publiceras: 29 september 2021

Anslaget avpubliceras: 21 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 29 september 2021