Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Överförmyndarnämnden i södra Lappland.

Sammanträdesdatum: 11 februari 2021

Anslaget publiceras: 11 februari 2021

Anslaget avpubliceras: 3 mars 2021

Förvaringplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 11 februari 2021