Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 9 februari 2021

Anslaget publiceras: 10 februari 2021

Anslaget avpubliceras: 4 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 11 februari 2021