Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 12 januari 2021

Anslaget publiceras: 13 januari 2021

Anslaget avpubliceras: 4 februari 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 13 januari 2021