Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 18 november 2021

Anslaget publiceras: 22 november 2021

Anslaget avpubliceras: 14 december 2021

Förvaringsplats för protokoller: Kommunkansliet, Stadshuset 

Uppdaterad den 22 november 2021