Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 29 september 2021

Anslaget publiceras: 1 oktober 2021

Anslaget avpubliceras: 23 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.

Uppdaterad den 1 oktober 2021