Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 29 mars 2021

Anslaget publiceras: 29 mars 2021

Anslaget avpubliceras 20 april 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset 

Uppdaterad den 29 mars 2021