Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträde: 18 november 2021

Anslaget publicerades: 18 november 2021

Anslaget avpubliceras: 10 december 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 18 november 2021