Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: Justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum: 14 oktober 2021

Anslaget publiceras: 14 oktober 2021

Anslaget avpubliceras: 6 november 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 14 oktober 2021