Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 18 februari 2021

Anslaget publiceras: 19 februari 2021

Anslaget avpubliceras: 13 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset.

Uppdaterad den 19 februari 2021