Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Anslag: justerat protokoll

Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag.

Instans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 15 september 2020

Anslaget publiceras: 15 september 2020

Anslaget avpubliceras: 7 oktober 2020

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Stadshuset

Uppdaterad den 17 september 2020