Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Tillgänglighetsredogörelse för lycksele.se

Lycksele kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att lycksele.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Det gäller framför allt en del äldre material, till exempel

  • pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade
  • äldre filmer kan sakna text
  • system och e-tjänster som du når via lycksele.se som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns. Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har påbörjat en självskattning av webbplatsen och beräknar att vara klar med arbetet innan årsskiftet.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 22 september 2020