Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Utveckling med bygdemedel

Vatten som forsar vid Betseledammen.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som har påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.

Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

 Exempel på vad du kan söka bygdemedel för: 

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för: 

  • Driftkostnader för byggnader
  • Inköp, drift eller underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Bygdemedel för föreningar
Varje kommun har rätt att själv definiera vad som menas med begreppet berörd bygd. När det gäller Bygdemedel för föreningar i Lycksele kommun för 2020, prioriteras i första hand energibesparande åtgärder i föreningsägda samlingslokaler och fritidsanläggningar. Samt i andra hand åtgärder som syftar till att långsiktigt säkra tillgången till samlingslokaler och fritidsanläggningar i bygden.  Föreningarna ska så långt som möjligt sträva efter att växla upp bygdemedlen med annan nationell, regional eller lokal finansiering. Ansök om bygdemedel senast den 31 januari. 

På Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html om bygdemedel finns blanketter för ansökan, rekvisition och redovisning samt mer information om hur ansökan går till. Där finns också kontaktuppgifter till dem som handlägger bygdemedlen.

 

Fotograf: Mikael Granström

Uppdaterad den 23 januari 2020