Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Sök stipendium för ditt examensarbete

Sök stipendium för ditt examensarbete

Utbildningsnämnden beslutade i februari 2019 att stötta examensarbeten genom stipendier och reseersättning. Du som student vid universitet eller högskola har nu möjlighet att ansöka om stipendium.

Som studerande vid universitet eller högskola har du möjlighet att få stipendium av Lycksele kommun för ditt examensarbete. Det finns också möjlighet att få ersättning för resor som uppkommer i samband med examensarbetet. Stipendiet är 10 000 kr och reseersättningen är upp till 3 000 kr.

Examensarbetet ska vara slutfört under 2019 på minst C-nivå. Arbetet ska ha fokus på något av nedanstående utvecklingsområden som gäller för Lycksele kommun, eller vara kopplat mot ett företag i kommunen.

 

De sju utvecklingsområdena är för närvarande:

•   Utveckling av infrastruktur och service

•   Effektiv miljödriven affärs- och tjänsteutveckling

•   Turism

•   Kreativa utvecklingsmiljöer

•   Positivare näringslivsklimat

•   Föreningslivet

•   Kommunens kärnverksamheter

 

Ansökan skickas ifylld till Johan Danielsson Lärcentrum, Tannbergsvägen 9, 921 81 Lycksele. Skicka in din ansökan senast 2019-11-30, märkt med "stipendieansökan". 

 

Välkommen med din ansökan!

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 september 2019

Ansökan om stipendium