Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Skolstart höstterminen 2020

Vi hälsar alla elever varmt välkomna till skolan måndagen den 17 augusti. Här finns information om vilka uppropstider som gäller för de olika skolorna. 

Grundskolan
Furuvik 08.30 - samling på skolgården
Hedlunda 08.10 - samling på skolgården
Norräng  08.30 - samling i respektive klassrum
Umgransele 8.10
Knaften 8.10
Södermalm 8.30
Kristineberg 08.30
Rusksele 08.00
Forsdala  08.30
Finnbacksskolan 08.40, årskurs 7 samlas på skolgården mellan Grubbskolan och Blå skolan. Där möter handledare upp sina elever med skyltar för varje klass. Årskurs 8 och 9 samlas i respektive hemklassrum.

Grundsärskolan och träningsskolan
Grundsärskolan och träningsskolans årskurser 1-6 08.30, samlas i sina hemklassrum.
Grundsärskolans årskurs 7-9 08.30, samlas i sina hemklassrum.
Träningsskolans 7-9 samlas i sina hemklassrum.

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Åk 1 8.30 mentor möter upp utanför Tannbergsskolans entré
Åk 2 9.30 samling enligt anslag på skolans dörrar
Åk 3 10.30 samling enligt anslag på skolans dörrar
Gymnasiesärskolan startar klockan 8.30.

Vid frånvaro första dagen, ring 0950-16925

Vuxenutbildningen börjar med digitalt upprop klockan 13.00 den 17 augusti.

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer
Tänk på att stanna hemma om du är sjuk
Håll avstånd
Tvätta händerna

Välkomna till läsåret 2020/2021!

 

 

 

Uppdaterad den 13 augusti 2020