Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kommunfullmäktige måndag den 14 december

bild från kommunfullmäktige på MB

Den 14 december är det dags för kommunfullmäktige i Lycksele. Sammanträdet som börjar klockan 13.00 kommer att vara digitalt.

Du kommer att kunna följa mötet via länken https://www.youtube.com/embed/tbu6sxnp6UI

Dagens ärenden
Bland dagens ärenden finns medborgarförslag om gatubelysning mellan Nybyggarvägen och Furuviksskolan, motion för besvarande om sanering/rivning av tomma hus i Kristineberg, samt fastställande av balans och finansieringsbudget 2021 med plan 2022-2023.

Länk för handlingar och protokoll 
https://handlingarprotokoll.lycksele.se/#!/search/

Uppdaterad den 14 december 2020