Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Isvägen i Siksele är öppen för 4 ton

Isvägen i Siksele är till för biltrafik där bärigheten kontrolleras regelbundet genom provborrning i isen.

Isvägen måste tåla en belastning på minst 2 ton innan den öppnas för biltrafik. Var vänlig att respektera hastighetsbegränsningen på isvägen i Siksele eftersom isen annars kan brytas sönder. När ett fordon rör sig över istäcket orsakar det en vattenvåg under isen. Denna våg, som liknar bogvågen från en båt, återverkar på istäcket och åstadkommer en böjning som vill bryta isen.

Klicka på länken här, Isvägar, för att se fortlöpande information om isvägarnas bärighet och när våra isvägar öppnas och stängs för säsongen.  

Uppdaterad den 17 december 2018

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17