Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Isvägen i Siksele är stängd

Isvägen i Siksele är stängd för denna säsong. Isvägen är till för biltrafik och kontrolleras regelbundet under säsongen genom provborrning i isen.

Isvägen måste tåla en belastning på minst två ton innan den öppnas för biltrafik. Var vänlig att respektera hastighetsbegränsningen på isvägen i Siksele eftersom isen annars kan brytas sönder. När ett fordon rör sig över istäcket orsakar det en vattenvåg under isen. Denna våg, som liknar bogvågen från en båt, återverkar på istäcket och åstadkommer en böjning som vill bryta isen.

Klicka på länken här, Isvägar, för att se fortlöpande information om isvägarnas bärighet och när våra isvägar öppnas och stängs för säsongen.  

Uppdaterad den 20 april 2020

Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17