Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Stöd för funktions-nedsättning

Om du är yngre än 65 år och
har en fysisk eller psykisk
funktions-nedsättning kan du få
hjälp och råd i olika situationer.

Du kan till exempel ansöka hos
social-tjänsten om hemtjänst,
särskilt boende eller ledsagning.
Du kan också ansöka hos kommunen om
bostads-anpassning.

Ansök om stöd
För att ansöka om stöd från
social-tjänsten använder du någon
av länkarna till höger.

Har du frågor eller behöver hjälp med
ansökan kan du ringa kundtjänst på
telefon-nummer 0950-166 00.
Du kan också be en anhörig eller
boende-personal att hjälpa dig med
ansökan och skriva under.

Den ifyllda ansökan ska du
skicka till adressen:
Lycksele kommun
Socialnämnden
Storgatan 22
92181 Lycksele

När din ansökan kommit in blir du
kontaktad av en bistånds-handläggare.
Du kan ställa frågor till
bistånds-handläggaren och ni bestämmer
en tid när handläggaren besöker dig.
Vid besöket undersöker handläggaren
vilken hjälp du behöver.
Om du har rätt till stöd ordnar
kommunen det.

Om du inte är nöjd med beslutet du får
kan du överklaga beslutet.
Fråga din handläggare hur du gör för
att överklaga.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 oktober 2020

Ansök om Biståndsinsatser

Ansök om Serviceinsatser