Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Psykisk ohälsa

Om du drabbats av psykisk ohälsa är
det viktigt att du tar kontakt med
någon som kan hjälpa dig.

 

På kommunens social-kontor kan du få
information om de stöd som finns och
hjälp att planera vilket stöd som
passar dig.
Du kan ringa social-kontoret via
kommunens kundtjänst på
telefon-nummer 0950-166 00.

Stöd-team
Om du bor i egen bostad kan du få
hjälp av Stöd-teamet i ditt hem.
De kan till exempel hjälpa dig att klara
sysslor i hemmet och att göra ärenden.
Stöd-teamet kan också hjälpa dig
vid kontakter med myndigheter eller
att kunna träffa och umgås med andra.

Psykiatri-samordnare
Psykiatri-samordnaren kan svara på
frågor om psykisk ohälsa och
psykiska funktions-nedsättningar.
Psykiatri-samordnaren kan också berätta
vem du kan kontakta för mer hjälp.

Teletal
Om du behöver stöd vid telefon-samtal
kan du ringa Teletal på
telefon-nummer 020-22 11 44.
Då får du prata med en samtals-tolk.
Ni förbereder samtalet tillsammans och
samtals-tolken är med som stöd under
samtalet.
Samtals-stödet kostar ingenting och
du behöver inte ha något tillstånd.

Familjerådgivningen
Om du har problem i en relation 
kan du få familje-rådgivning.
Du kan få hjälp om du är gift, sambo
eller på väg att flytta ihop med någon.
Du kan också vara skild eller
på väg att skiljas.
Du kan läsa mer om familje-rådgivning
på den här sidan: Stöd till familjer.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018