Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Försörjnings-stöd

Försörjnings-stöd är ett bidrag som
du kan få om dina pengar inte räcker till
det som du och din familj behöver.

Försörjnings-stödet kan behövas för att
betala till exempel hyra, el eller försäkringar.

Hur mycket försörjnings-stöd du kan få beror på
hur mycket pengar du tjänar.
Det beror också på om du bor ensam,
med någon annan eller
om du har barn som bor hemma.

Innan du kan få försörjnings-stöd måste du göra
allt du kan för att kunna betala själv, till exempel:

  • använda pengar som du har sparat
  • vara medlem i a-kassan medan du arbetar,
    då får du bidrag om du blir arbetslös
  • använda andra bidrag du kan få, till exempel
    bostads-bidrag, a-kassa och föräldra-penning
  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen om
    du är arbetslös.

Om du har gjort detta men pengarna ändå inte räcker
kan du ansöka om försörjnings-stöd.

Så här går det till när du ansöker om
försörjnings-stöd:

1. Du kontaktar social-tjänsten
Du kan ringa social-tjänsten på måndagar,
onsdagar och fredagar mellan klockan 10:00 och
klockan 12:00. 
Ring telefon-nummer 0950-166 00 och säg att
du vill prata med en social-sekreterare.
Du får berätta om din situation, din ekonomi och
varför du behöver försörjnings-stöd.
Social-sekreteraren bedömer om du kan komma
på ett besök och berättar vad du ska ta med dig.

2. Du förbereder underlag
Inför besöket ska du ta fram de underlag som
social-sekreteraren sagt att du ska ta med dig.
Underlag är dokument som visar vad du tjänar,
vilka bidrag och ersättningar du får och
vad du måste betala varje månad.
Underlag kan vara till exempel din deklaration,
hyres-avtal, sjuk-intyg och handlings-plan från Arbetsförmedlingen.
Du kan skriva ut underlagen innan besöket eller
skriva ut dem hos social-kontoret.

3. Du besöker social-kontoret
Du får träffa en handläggare på social-kontoret.
Ni tittar på hur din situation ser ut och planerar
hur du ska kunna försörja dig själv i framtiden.
Du får svara på frågor om dig själv, din ekonomi och
din familjs situation.
Det är viktigt att du svarar ärligt på frågorna för att
social-tjänsten ska kunna fatta ett beslut.
Du får också hjälp att fylla i den här ansökan:
Ansökan om försörjningsstöd.

4. Social-tjänsten utreder och tar ett beslut
Social-tjänsten utreder om du har rätt till
försörjnings-stöd utifrån din ansökan och
de lagar och riktlinjer som finns.
Social-tjänsten meddelar dig om
vad de har beslutat.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du
överklaga det inom 3 veckor.
Din handläggare kan hjälpa dig att överklaga.

Meddela om något förändras
Om du får försörjnings-stöd måste du meddela
social-tjänsten om din situation ändras, 
till exempel om du får jobb eller om din lön ändras.
Det är viktigt att informationen du ger till
social-tjänsten stämmer.
Om något inte stämmer kan du bli skyldig att
betala tillbaka pengar.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 maj 2018