Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Flykting-stöd i Lycksele

Flyktingar och andra människor som
kommer till Sverige från andra länder får
hjälp av kommunen.

Det är kommunens integrations-avdelning som
tar emot flyktingar när de kommer till Lycksele.
Kommunen ordnar bostad och ger stöd och
information under flyktingarnas första tid i Sverige.

Andra saker som kommunen gör för flyktingar är:

 • erbjuder undervisning i Svenska för
  invandrare och annan vuxen-utbildning
 • ordnar skola och barn-omsorg för
  barn och unga
 • ger bidrag till mat om det behövs
 • ser till att flyktingar får samma service som
  andra i kommunen, till exempel äldre-omsorg
 • hjälper till att ta kontakt med myndigheter,
  till exempel Arbetsförmedlingen.

När flyktingar har bott i Sverige ett tag är det
Arbetsförmedlingen som har det största ansvaret att
hjälpa dem in i samhället.

Ensamkommande flykting-barn
Lycksele kommun tar emot ensamkommande
flykting-barn.
Ensamkommande flykting-barn är barn och
ungdomar som kommer till Sverige utan sina
föräldrar eller annan vårdnads-havare.

Lycksele kommun har ett boende för
ensamkommande flykting-barn.
Personalen på boendet hjälper barnen att komma in i
det svenska samhället, uppmuntrar dem och
hjälper dem att ta egna initiativ och eget ansvar.

Tillbaka till föregående sida
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2018