Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Näringsliv och arbete

Avgifter och taxor inom området näringsliv och arbete.

Nedan kan du få information om de taxor och avgifter som finns för alkohol, tobak och livsmedel.

 

Taxa alkohol och tobak

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 108, 2020-10-19)

Taxa livsmedel

Taxa för prövning och offentlig kontroll av livsmedel (utdrag ur taxa för Myndighetsnämnden, kf § 108, 2020-10-19)

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 9 december 2020