Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Kultur och fritid

Avgifter och taxor inom området kultur och fritid.

Inom kultur och fritid finns en taxa som innehåller avgifter för lokaler, anläggningar, torgplatser och servicedepå.

Avgifter för hyra av lokaler, anläggningar, torgplatser samt servicedepå

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 2 september 2019