Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Avgifter för musikskola

Taxan är fastställd av Kultur- och utbildningsförvaltningen.

Skolelev

Barn 1: 630 kronor per termin
Barn 2: 470 kronor per termin
Barn 3: 210 kronor per termin

Musikundervisning för vuxen
Vuxen kan i mån av tillgång på plats bli antagen till Musikskolans musikundervisning:
800 kronor per termin

Ensemble för skolelev
Elev inskriven i kommunens grund- och gymnasieskola, som inte är musikskoleelev, och som deltar i ensemble där Musikkolan tillhandahåller ledare/pedagog:
630 kronor per termin

Ensemble för vuxen
Vuxen som deltar i ensemble där Musikskolan tillhandahåller ledare/pedagog:
800 kronor per termin

Fristående kurs
Utannonserad fristående kurs som är tidsbestämd och begränsad i antal gånger där Musikskolan tillhandahåller ledare/pedagog:
800 kronor per termin

Instrumenthyra
350 kronor per termin

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 8 maj 2019