Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Barn och utbildning

Avgifter och taxor inom området barn och utbildning

Via länkarna nedan kan du få information om de avgifter och taxor som gäller för förskola, fritidshem, familjedaghem och musikskola.

Taxa för förskola, fritidshem och familjedaghem

Taxa för musikskolan

 

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 1 februari 2021