Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Trädfällning

Lycksele kommun får ofta in önskemål från allmänheten om nedtagningar av träd som står på kommunens mark.

För hantering av alla inkommande ärenden måste en ansökningblankett fyllas i och skickas till kommunen. Det är viktigt att alla berörda är eniga om trädfällningen och en underskrift från alla berörda är med i ansökan.

Det är förbjudet att själva ta ner träd som står på kommunens mark, nedtagningen utförs av kommunen.

Ansökan hittar du under E-tjänster.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 12 april 2021

Kontakt


Parker och lek

Frågor gällande parker, lekplatser, utsmyckningar, träd, trädfällning, graffiti och konstutövning