Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Skogliga åtgärder på Tannberget

Samråd mellan kommunmedborgare och Luleå stifts egendomsförvaltning gällande planerad skogsåtgärd på Tannberget.

Luleå stifts egendomsförvaltning planerar ett antal skogliga åtgärder på fastigheten LYCKSELE 11:12. Fastigheten ligger inom området tätortsnära skogar där skogspartiet innehåller både stigar och skidspår. 

Samråd

Luleå stift, Skogsstyrelsen, Lycksele kommun och Skogsmuseet har under vintern haft samråd gällande åtgärderna i syfte att beakta allmänhetens intressen och säkerhetsställa friluftslivet i området. Lycksele kommuns roll är att fungera som en informations- och samrådskanal mellan Luleå stifts egendomsförvaltning och Lycksele kommuns medborgare.

Dialog med inressenter och medborgare

Kommunmedborgare ges möjlighet till att lämna sina synpunkter till Luleå stift innan planerade åtgärder påbörjas. Under våren 2020 kommer även en dialog mellan Luleå stift och intressenter i området att ske, med bland annat Naturvårdsgruppen, skidgymnasiet, orienteringsgruppen, skolan etc. 
Vill ni veta mer om de skogliga åtgärderna eller lämna synpunkter?
Kontakta Luleå stifts egendomsförvaltning via mejl. Var vänlig och uppge namn och telefonnummer när ni lämnat synpunkter för vidare kontakt. Sista dagen för att lämna in synpunkter på åtgärden är den 17 mars. Kontaktuppgifter hittar ni på denna sida. 

Uppdaterad den 26 februari 2020