Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Mer om översiktsplanen

Bil på landsväg

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen är i full gång och planen ska vara färdig hösten 2022 och finns då tillgänglig här på webben att ta ta del av.

Översiktsplanens innehåll
Övesiktsplanen 2040 ligger till grund för all planering av byggande och mark­användning i kommunen. Den beskriver hur vi ska använda kommunens mark och vatten och hur vi ska utveckla bebyggelsen ur ett långsiktigt perspektiv.

Uppdaterad den 22 mars 2021