Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Utvecklingskoncept

Utifrån förslag inkomna genom medborgardialog under 2017 gav Lycksele kommun uppdrag till Arkitektfirman Monarken att konkretisera sex olika utvecklingskoncept som skulle kunna bidra till en mer attraktiv stadskärna. Arbetet resulterade i en bred variation av idéer som i dag utgör grunden för det utredningsarbete som pågår.

Koncepten som utreds varierar sig både i kostnader och komplexitet vilket innebär att vissa åtgärder kan komma att bedömas tidigt medan det kan ta flera år för de mer komplexa utvecklingsförslagen att genomföras. Efter utredning ska kommunfullmäktige ta ställning till vilket/vilka insatser som kommunen ser som lämpliga utvecklingsinsatser i centrum.

Efter att utredning genomförts och mer konkret utformning och funktion kan presenteras planeras medborgardialoger för att samla in synpunkter från allmänheten.

Utvecklingskoncept:

  • Grönstruktur i centrum
  • Inramning av torg
  • Attraktiv parkering
  • Grönstruktur över Skolgatan
  • Inglasning av gågatan (Kommunfullmäktige har i beslut 2019-12-16 § 150 avslutat utredningen med detta utvecklingskoncept)

Utredningarna syftar till att ta fram kunskap om bland annat kostnader för byggande och drift, attraktivitet för centrum, utformning, förutsättningar för genomförande, med mera.

Uppdaterad den 20 december 2019