Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Medborgardialog

Vägen till ett attraktivt centrum
Arbetet med långsiktig hållbar utveckling är mycket omfattande och påverkar alla medborgare och aktörer på ett eller annat sätt. För att undvika att eventuellt kostsamma åtgärder inte får den effekt man önskat är det viktigt att genom aktiv medborgardialog engagera och samla in medborgares och andra aktörers (föreningars, företags, myndigheters med flera) goda engagemang och kunskap i arbetet.

Processen fram till ett attraktivt centrum har ett fokus på öppenhet och medborgardialog. Vi har redan tidigare under 2017 och 2018 börjat lyssna av era synpunkter och förslag under ”En dag på stan” och det är för oss helt klart att frågan om centrumutveckling engagerar.

Kommunens egna idéer samt förslag från medborgarna har satts ihop till sex olika utvecklingskoncept som vi utreder vidare. När dessa utredningar genomförts och det finns ett väl underbyggt arbetsmaterial planerar Lycksele kommun att presentera de olika åtgärdsförslagen för att samla in allmänhetens synpunkter.

Dialogtillfällen
Efter årsskiftet 19/20 planeras de olika utvecklingskoncepten göras publika för allmänheten. Exakt tillfälle när detta kan ske är idag inte fastställt utan när detta kan ske är beroende av den interna dialogprocessen.

Uppdaterad den 18 oktober 2019