Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Samhällsplanering och utveckling

Beslut om markens och vattnets använding och bebyggelsemiljöns utformning berör många människor, företag och institutioner i samhället.

De innebär ofta stora och långsiktiga investeringar och tar våra gemensamma naturresurser i anspråk. Besluten kräver därför noggrannna överväganden.

De olika planinstrument som finns är:

  • Översiktsplan
  • Fördjupad översiktsplan
  • Detaljplan
  • Områdesbestämmelser
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019