Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Översiktsplan 2040

Händer som hjärta

Här kan du läsa om Översiktsplan Lycksele 2040 som Lycksele kommun arbetar med att ta fram och som beräknas vara färdig hösten 2022. Den färdiga digitala översiktplanen med tillhörande kartor kommer att finnas tillgänglig här framöver.

Översiktsplanen Lycksele 2040 är en planering för hela Lycksele kommuns utveckling de närmaste 20 åren. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas, vilka naturområden som ska skyddas, hur landsbygden kan växa och hur Lycksele kan se ut i framtiden.
Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle för att Lycksele kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva, bo och flytta till, även för framtida generationer.

Digital översiktplan
Lycksele kommuns översiktsplan kommer att vara digital och presenteras här på webben framöver. Planen består av textkapitel och en karta med olika kartskikt där det ska vara enkelt att se hur det är planerat för Lycksele utveckling och framtid. Till översiktsplanen hör också fyra fördjupningar för olika områden som du kan läsa mer om redan nu - Mer om översiktplanen.

Arbetet med översiktsplanen kommer du att kunna följa här på Lycksele kommuns hemsida och den uppdateras med information eftersom.
Har du frågor eller synpunkter maila gärna op2040@lycksele.se eller se kontaktuppgifter till höger.

 

 

 

 

Uppdaterad den 2 februari 2021

Kontakt


Samhällsplanerare

Tichaona Maphsa

e-post tichaona.maphsa@lycksele.se

telefon Enhetschef samhällsplanering


Eric Lundström

0950 166 25

e-post ÖP-mail

telefon OP2040@lycksele.se