Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Tillfällig livsmedelsförsäljning

Om du som privatperson vill sälja eller servera livsmedel måste du i vissa fall anmäla din verksamhet för registrering till verksamhet Myndighet. Är det en tillfällig verksamhet behöver den inte registreras.

Livsmedelsverksamhet utan krav på registrering, då verksamheten är tillfällig, det vill säga inte har en viss kontinuitet:

  • Mycket låg risk (t.ex. bakning av bröd till marknader): 20 ggr/år á 1-2 dagar
  • Låg-/mellanrisk (t.ex. grädda våfflor eller sälja varmkorv):10 ggr/år á 1-2 dagar
  • Högrisk (t.ex: tillagning av köttgryta på torget):5 ggr/år á 1-2 dagar.

Kommer du att sälja eller servera livsmedel oftare än i exemplen ovan gäller samma regler för dig som för en företagare. 

En enskild persons beredning, hantering eller lagring av livsmedel som konsumeras av en privat krets, till exempel till en klassfest eller bröllop, kräver inte heller någon registrering.

Även om du inte behöver registrera din verksamhet behöver du tänka på några viktiga saker: till exempel att du ska tvätta händerna och hålla en god handhygien när du har hand om maten, att du har koll på förvaringstemperaturer och att livsmedlen inte förvaras på golvet eller marken.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 7 juni 2018