Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Detaljplanförslag Lycksele 8:2 m.fl.

Ny detaljplan är under bearbetning för del av Lycksele 8:2 m.fl.

Detaljplanen har bland annat för syfte att skapa planmässiga förutsättningar för industri och verksamheter.

Handlingar som finns att ta del av är:

  • Undersökning om betydande miljöpåverkan
Kontakta sidansvarig: webmaster

Uppdaterad den 11 januari 2022