Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Antagen: Detaljplan Bryggan

ANTAGEN DETALJPLAN
 
Myndighetsnämnden har 2021-10-14 beslutat att anta detaljplan för Bryggan 1 m.fl. inom Furuviks industriområde, Lycksele kommun.
 

Detaljplanen syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för handel och verksamheter inom fastigheter Bryggan 1-4.

Handlingar
Till höger på sidan finns antagandehandlingar

  • Plankarta
  • Planbeskrivning
  • Samrådsredogörelse
  • Granskningsutlåtande
  • Beslut

 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 oktober 2021