Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Rivningslov

För att riva en byggnad behövs ofta rivningslov. 

Aledningen är att främja återbruk av byggmaterial och att farliga ämnen ska tas hand om på rätt sätt. Ska du riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behöver du inte söka ett separat rivningslov, eftersom det kan tas med i bygglovsansökan för det nya huset.

Kräver rivningslov och rivningsanmälan

  • Rivning av byggnader eller delar av byggnader inom detaljplan.
  • I vissa fall för byggander med områdesbetsämmelser.
  • Om byggnaden ligger utanför detaljplan söker du inte rivningslov utan gör då en rivningsanmälan.

Om byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde kan du inte räkna med att få ett rivningslov.

Kräver inte rivningslov eller rivningsanmälan

  • Komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus
  • Byggnader som får uppföras utan bygglov
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019

Kontakt


Verksamhetsområde Myndighet, Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor

Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor