Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Marklov

Om du ska utföra ett markarbete som avsevärt förändrar markens höjdläge inom områden med detaljplan behövs ett marklov. 

Om du samtidigt ska bygga något som kräver bygglov så behöver du inte söka ett separat marklov, eftersom det kan tas med i bygglovsansökan.

Kräver marklov

  • Om markförändringen är 0,5 meter eller mer.
  • Det kan också behövas marklov för trädfällning eller skogsplantering inom detaljplanerat område eller inom områden med områdesbestämmelser
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 19 juni 2019

Kontakt


Verksamhetsområde Myndighet, Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor

Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor