Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Sotning

Kommunen ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar samt att det dessutom sker en brandskyddskontroll av dessa anordningar.

I Lycksele är det från 1/1 2014 skorstensfejartekniker Mattias Barman i Storuman med anställd personal som sköter dessa sysslor. Han ansvarar även för sotningen i Storuman och Sorsele.

Lagen medger också att fastighetsägaren får utföra rengöring (sotning) på den egna fastigheten under vissa villkor. På kommunens ansökningsblankett får man på heder och samvete intyga sin kunskap och förmåga att sköta egen rengöringen på sin fastighet samt beskriva sin anläggning. Ansökningsblanketterna hittar du under E-tjänster och blanketter.

Rensningsfrister och brandskyddskontroll

Information om brandskyddskontrollen

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Nina Lindberg

Uppdaterad den 16 januari 2017