Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Brandskyddsmeddelanden

Lagstiftningen tenderar att i allt större utsträckning uttrycka vad som ska uppnås istället för hur. Utrymmet för egna tolkningar och personliga bedömningar ökar som en effekt av detta.

Räddningstjänsten i Lycksele kommun har tagit fram ett antal Brandskyddsmeddelanden där räddningstjänsten uttrycker sina tolkningar och ställningstaganden. Syftet är att upprätta ett enhetligt förhållningssätt till lagstiftningen och en likartad behandling vid t.ex. brandtekniska frågor. Våra brandskyddsmeddelanden fråntar ingen ansvaret att göra bedömningar i varje enskilt fall.

Nedan kan du läsa våra Brandskyddsmeddelanden genom att klicka på respektive länk. Meddelandena är utlagda som pdf-dokument. 

  1. Brandfarliga varor i hemmet
  2. Lokalers personkapacitet
  3. Tillfällig övernattning i skolor
  4. Brandskydd skolor
  5. Brandfarliga varor i gemensamhetsgarage
  6. Nybyggnad och ändring av äldreboende
  7. Eldning utomhus
  8. Brandskydd campingplatser
  9. Sotningsfrister
  10. Systematiskt brandskyddsarbete
Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 16 januari 2017