Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Brandfarlig/explosiv vara

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Tillståndet söker Du hos Räddningstjänsten i Lycksele.

Räddningstjänsten är även tillsynsmyndighet och kontrollerar att hanteringen uppfyller de krav som anges i Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.

Sedan 1 oktober 2013 gäller nya regler gällande tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. De nya reglerna innebar bland annat att publika tillfälliga verksamheter som tidigare var skyldiga att anmäla sin verksamhet till räddningstjänsten i stället blev tillståndspliktiga. Mer information finns på MSB:s hemsida

Titta också igenom våra Brandskyddsmeddelanden nr ett och fem som behandlar brandfarliga varor i hemmet och i gemensamhetsgarage.

Explosiv vara

Från och med den 1 september 2010 har kommunen tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor, tidigare låg detta hos polisen. I Lycksele är det Räddningstjänsten som administrerar detta. Det innebär att om du söker tillstånd för förvärv och innehav, förvaring, handel eller överföring (inom Sverige) av explosiva varor så är det Räddningstjänsten som kommer att hantera din tillståndsansökan.

Vill du söka tillstånd till sprängning och viss användning av pyrotekniska artiklar så är det fortfarande Polisen som sköter de uppgifterna. För att söka tillstånd till gränsöverskridande överföring är det Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) du ska vända dig till. På deras hemsida kan du även hitta övrig information och de lagar som berör explosiv vara. 

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 18 april 2019