Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Riktlinjer för ersättning vid glasögonskador

När ett barn eller elev i kommunens förskolor och skolor råkar ut för skadade glasögon kan vårdnadshavaren söka ersättning hos kommunen för vissa kostnader som uppkommer i samband med detta, t.ex. självrisk på sin hemförsäkring, enligt beslut i Utbildningsnämnden.

Ersättningen omfattar kostnad för:

  • Försäkringsbolagets självrisk på t.ex. vårdnadshavarnas hemförsäkring
  • Kostnader som inte täcks av vårdnadshavarnas hemförsäkring
  • Kostnader om vårdnadshavarna saknar försäkringsskydd

Lycksele Kommun ersätter vårdnadshavare med summa motsvarande eget utlägg eller självrisk, dock högst 1500 kr.

För att Lycksele Kommun ska ersätta självrisk eller eget utlägg ska skadan ha inträffat under skoldagen. Har skadan uppstått genom uppenbar oaktsamhet utgår inte ersättning.

Ersättning för glasögonskada utgår inte för elev som är folkbokförd i Lycksele Kommun, men går skola i annan kommun. I dessa fall hänvisas vårdnadshavare till de ersättningsmöjligheter som kommunen där eleven går skola kan erbjuda. Elever folkbokförda i annan kommun, som är inskrivna i förskola eller skola i Lycksele, omfattas av möjligheten till ersättning.

I samband med krav på ersättning för eget utlägg eller självrisk vid glasögonskada, ska vårdnadshavare fylla i denna blankett:

Ersättning för skadade glasögon

Blanketten ska bland annat innehålla:

  • En kortfattad redogörelse av skadetillfället, bestyrkt av lärare, förskollärare eller annan personal.

  • Försäkringsbolagets beslut om självrisk eller – om skadan inte täcks av försäkringen eller sådan saknas - redovisning av utlägg för reparation eller byte av glasögon

Uppdaterad den 23 februari 2018