Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Läsårstider 2020/2021

Utbildningsnämnden fastställde 2019-12-05 läsårstiderna för läsåret 2020/2021.

Obs att höstens planerings- och utbildningsdag för fritidshemmen har ändrats, från 24 augusti 2020 till 20 november 2020.

Elevernas läsår

Hösttermin 2020
Måndag 17 augusti 2020 - fredag 18 december 2020                              85 dgr

Vårtermin 2021
Måndag 11 januari 2021 - tisdag 8 juni 2021                                            93 dgr

Elevernas lovdagar
Måndag 26 oktober 2020 - fredag 30 oktober 2020                                    5 dgr Måndag 8 mars 2021 - fredag 12 mars 2021 (sportlov v. 10)                     5 dgr

Tisdag 6 april - fredag 9 april 2021 (påsklov v. 14)                                     4 dgr
Fredag 30 april 2021                                                                                  1 dag
Fredag 14 maj 2021                                                                                   1 dag

Lärarnas arbetsår
Måndag 10 augusti 2020 - fredag 18 december 2020                              94 dgr

Torsdag 7 januari 2021 - måndag 14 juni 2021                                      100 dgr

Lärarnas kompetensutvecklingsdagar
Måndag 10 augusti 2020 - fredag 15 augusti 2020                                    5 dgr

Måndag 26 oktober 2020 - torsdag 29 oktober 2020                                  4 dgr Torsdag 7 januari 2021 - fredag 8 januari 2021                                          2 dgr
Fredag 30 april 2021                                                                                  1 dag
Onsdag 9 juni 2021 - måndag 14 juni 2021                                                4 dgr

Planerings- och utvecklingsdagar i förskola och fritidshem

Förskola
Måndag 24 augusti 2020

Fredag 20 november 2020

Fredag 5 februari 2021

Måndag 24 maj 2021

 

Fritidshem

Fredag 20 november 2020

Fredag 5 februari 2021

Uppdaterad den 11 maj 2020