Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Terminer, lov och ledighet

Utbildningsnämnden beslutar om kommunens läsårstider. Läsårstiderna för 2020/2021 kan ni ta del av här.

I menyn hittar du läsårstiderna 2020/2021. Här kan du även läsa hur du går tillväga vid ledighetsansökan.

Läsårstiderna för 2021/2022 fastställdes vid Utbildningsnämndens sammanträde i december 2020, och finns att ta del av här.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 11 december 2020